Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП


„Тендър системс“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002 - 2.095 - 1474 по проект Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.
Договорът е по процедура №BG16RFOP002 - 2.095 в подкрепа на МСП за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 съфинансирана от ЕС чрез европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на ликвидност на българските малки и средни предприятия и запазване на работните места.
Обща стойност: 36206.99 лв.
Проекта стартира на 27.01.2021г.и е за 3 месеца.